Учебното помагало за матура по български език и литература по новата програма за ДЗИ с автор Атанаска Георгиева включва аналитични разработки по темите за ДЗИ, предвидени за изучаване в 11. и 12. клас, обобщения, есета, литературни тестове с отговори и сборни тестове с отговори по формата на Държавния зрелостен изпит.

  • Аналитични разработки по 9-те теми и 27- те художествени произведения;
  • Обобщения по темите;
  • Литературни есета по темите;
  • Тематични и сборни тестове и отговори към тях.
Новият формат на ДЗИ по БЕЛ:

Новият формат на Държавния зрелостен изпит има много предимства и те са свързани с това, че големият обем от автори и творби от българската литература, които допреди две години бяха 94, сега са 27. Драстично е намален обемът на материала по литература, но вече този материал не се научава, а децата се приучават да мислят. Литературната част преустанови практиката на хронологичното представяне. Девет теми обобщават литературния материал. В помагалото след индивидуалното представяне на творбите по темите – 9 теми, всяка с по 3 творби, или общо 27, Атанаска Георгиева предлага и обобщение, където тема е видяна с анонс да бъде впоследствие разработена в есето.

бр.
Цена:

20 лв.

Издателство “ПРО”

Про Нюз Добрич е издателство за литература и периодика в България. Работим с автори на детски книги, на поезия и проза, на документалистика, краеведски изследвания и учебна литература, рекламни и корпоративни издания.

Подбираме книгите с желание да възпитаваме вкус към изкуството.

Издаваме ги с вдъхновение и любов към работата си.

Разказваме истории и ви помагаме да учите.

Предлагаме:
- Набор на ръкописен или печатен текст;
- Коректорски услуги;
- Редакторски услуги;
- Предпечатна подготовка;
- Изработване на дизайн на корица;
- Отпечатване на готовия продукт.

За автора

Атанаска Георгиева

  • Завършила Българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
  • Учител по български език и литература в ПМГ „Иван Вазов“ и ЧПГ „Райко Цончев“, Добрич;
  • Автор на детската книга-помагало „Бабините приказки за Марти и Тони“;
  • Автор на предаването „Радиочас по литература за матура“ по Радио 99+ Добрич и на рубриката „Новата матура по литература“ в сайта Про Нюз Добрич.

В това помагало се опитах да затворя цикъла на подготовката. Има представяне на отделните творби – теоретично и аналитично, има обобщение, има и есе, защото на Държавния зрелостен изпит отличната оценка не се постига с първите две части, а с третата част, която дава възможности за интерпретативно съчинение или есе. Винаги поставям ударението върху есето, защото с него литературата ще проработи чрез лично мнение, чрез индивидуална позиция, която може да представи темата. За всяка от деветте теми съм предложила свое есе, чиято цел е да помогне на учениците да изградят своя собствена позиция.